Produkcja i środowisko

in-house production line

Zarządzanie energią

Zużycie energii ma duży wpływ zarówno na łączne koszty produkcji, jak i na środowisko. Dlatego z wielu powodów naszą produkcję cechuje odpowiedzialne i efektywne obchodzenie się z energią. Kluczowy czynnik w zarządzaniu energią to dla nas posiadanie nowoczesnej infrastruktury. W naszych zakładach regularnie przeprowadzamy ocenę zużycia energii i dokonujemy modernizacji. Poprawa efektywności po wdrożeniu wniosków z przeprowadzonej oceny wynosi nawet 20 procent.

W celu zmniejszenia emisji CO2 ALPLA stawia na odnawialne źródła energii. Na całym świecie moduły fotowoltaiczne wytwarzają prąd dla naszych zakładów. Zakłady w Austrii pobierają dużą część prądu ze źródeł alternatywnych (woda, słońce). W Meksyku firma ALPLA nawiązała współpracę z elektrownią wiatrową, dzięki czemu pokrywa ponad 60% swojego zapotrzebowania na energię.

 

Gospodarka materiałowa

Nowoczesne technologie i dopracowane wzornictwo umożliwiają utrzymywanie wagi opakowań na możliwie niskim poziomie. Dzięki temu zmniejszamy zużycie materiałów i koszty, a także oszczędzamy zasoby kopalne. W tym celu ściśle współpracujemy z dostawcami, instytutami badawczymi i oczywiście z klientami.

Wybór materiału ma duży wpływ na ekologiczność opakowań z tworzyw sztucznych. ALPLA posiada długoletnie doświadczenie w produkcji tworzyw sztucznych z recyklingu i ich przetwarzania na nowe opakowania. Ponadto nasi eksperci zajmują się opracowywaniem tworzyw sztucznych z surowców odnawialnych tzw. biotworzyw. Pamiętamy przy tym o takich aspektach, jak konkurencyjność tych materiałów dla przemysłu spożywczego czy zdolność do recyklingu.

ALPLA nie stosuje materiałów i substancji szkodliwych dla środowiska, takich jak PCW, plastyfikatory czy metale ciężkie.

Sojusz Neutralności Klimatycznej

W 2015 r. ALPLA wraz z dziewięcioma innymi przedsiębiorstwami z Vorarlbergu utworzyła Sojusz Neutralności Klimatycznej 2025. Inicjatywa regionalna szybko przerodziła się w sojusz ogólnokrajowy, do którego należy ponad sto członków. Zakłada ona utrzymywanie śladu węglowego na poziomie neutralnym dla klimatu. Zakłady firmy ALPLA w Vorarlbergu osiągnęły ten cel już w 2018 r.

alpla e-car

Emisja CO2

Nasza produkcja, środki produkcji, transport naszych produktów, pakowanie oraz nasi pracownicy powodują emisję dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych. Dążymy do tego, aby minimalizować lub rekompensować tę emisję.

Gromadzimy dane na temat emisji związanej ze zużyciem prądu w naszym przedsiębiorstwie od 2007 r. Za wielkość mierzoną służy ślad węglowy (carbon footprint). Dane te wykorzystujemy do opracowywania działań mających na celu zmniejszenie emisji.

„Nasz cel to zmniejszenie do 2018 r. zużycia energii (prądu) o 15% oraz związanej z tym emisji CO2 o 20% w porównaniu do 2011 r.”.

Zarządzanie wodą i odpadami

Wodę używamy do chłodzenia w procesie produkcji oraz do picia i do celów gospodarczych. Nasz cel to konsekwentne analizowanie zużycia wody i ciągłe zmniejszanie jej zużycia.

„Woda to jeden z najcenniejszych zasobów na świecie. W wielu regionach brakuje zwłaszcza wody pitnej. Dlatego w firmie ALPLA stawiamy na świadome i oszczędne wykorzystywanie wody”.

Dotyczy to także zarządzania odpadami. Od 2009 r. gromadzimy dane na temat ilości odpadów w poszczególnych zakładach. Odpady, których sami nie jesteśmy w stanie poddać recyklingowi, dostarczamy zajmującym się tym firmom zewnętrznym. Od 2015 r. ALPLA należy do inicjatywy „Zero Pellet Loss”.