Produkcja i środowisko

in-house production line

Zarządzanie energią

Zużycie energii ma duży wpływ zarówno na łączne koszty produkcji, jak i na środowisko. Dlatego z wielu powodów naszą produkcję cechuje odpowiedzialne i efektywne obchodzenie się z energią. Kluczowy czynnik w zarządzaniu energią to dla nas posiadanie nowoczesnej infrastruktury. W naszych zakładach regularnie przeprowadzamy ocenę zużycia energii i dokonujemy modernizacji. Poprawa efektywności po wdrożeniu wniosków z przeprowadzonej oceny wynosi nawet 20 procent.

W celu zmniejszenia emisji CO2 ALPLA stawia na odnawialne źródła energii. Na całym świecie moduły fotowoltaiczne wytwarzają prąd dla naszych zakładów. Zakłady w Austrii pobierają dużą część prądu ze źródeł alternatywnych (woda, słońce). W Meksyku firma ALPLA nawiązała współpracę z elektrownią wiatrową, dzięki czemu pokrywa ponad 60% swojego zapotrzebowania na energię.

 

Gospodarka materiałowa

Nowoczesne technologie i dopracowane wzornictwo umożliwiają utrzymywanie wagi opakowań na możliwie niskim poziomie. Dzięki temu zmniejszamy zużycie materiałów i koszty, a także oszczędzamy zasoby kopalne. W tym celu ściśle współpracujemy z dostawcami, instytutami badawczymi i oczywiście z klientami.

Wybór materiału ma duży wpływ na ekologiczność opakowań z tworzyw sztucznych. ALPLA posiada długoletnie doświadczenie w produkcji tworzyw sztucznych z recyklingu i ich przetwarzania na nowe opakowania. Ponadto nasi eksperci zajmują się opracowywaniem tworzyw sztucznych z surowców odnawialnych tzw. biotworzyw. Pamiętamy przy tym o takich aspektach, jak konkurencyjność tych materiałów dla przemysłu spożywczego czy zdolność do recyklingu.

ALPLA nie stosuje materiałów i substancji szkodliwych dla środowiska, takich jak PCW, plastyfikatory czy metale ciężkie.

Sojusz Neutralności Klimatycznej

W 2015 r. ALPLA wraz z dziewięcioma innymi przedsiębiorstwami z Vorarlbergu utworzyła Sojusz Neutralności Klimatycznej 2025. Inicjatywa regionalna szybko przerodziła się w sojusz ogólnokrajowy, do którego należy ponad sto członków. Zakłada ona utrzymywanie śladu węglowego na poziomie neutralnym dla klimatu. Zakłady firmy ALPLA w Vorarlbergu osiągnęły ten cel już w 2018 r.

alpla e-car

Emisja CO2

Nasza produkcja, środki produkcji, transport naszych produktów, pakowanie oraz nasi pracownicy powodują emisję dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych. Dążymy do tego, aby minimalizować lub rekompensować tę emisję.

Gromadzimy dane na temat emisji związanej ze zużyciem prądu w naszym przedsiębiorstwie od 2007 r. Za wielkość mierzoną służy ślad węglowy (carbon footprint). Dane te wykorzystujemy do opracowywania działań mających na celu zmniejszenie emisji.

Zarządzanie wodą i odpadami

Wodę używamy do chłodzenia w procesie produkcji oraz do picia i do celów gospodarczych. Nasz cel to konsekwentne analizowanie zużycia wody i ciągłe zmniejszanie jej zużycia.

„Woda to jeden z najcenniejszych zasobów na świecie. W wielu regionach brakuje zwłaszcza wody pitnej. Dlatego w firmie ALPLA stawiamy na świadome i oszczędne wykorzystywanie wody”.

Dotyczy to także zarządzania odpadami. Od 2009 r. gromadzimy dane na temat ilości odpadów w poszczególnych zakładach. Odpady, których sami nie jesteśmy w stanie poddać recyklingowi, dostarczamy zajmującym się tym firmom zewnętrznym. Od 2015 r. ALPLA należy do inicjatywy „Zero Pellet Loss”.