Ludzie i społeczeństwo

alpla academy employees

Równe traktowanie

Ludzie pracujący w ALPLA są dla nas ważni. Traktujemy ich równo niezależnie od ich pochodzenia, płci czy wyznania. Szanujemy różnorodność naszych pracowników i dostrzegamy w niej źródło sukcesu naszego przedsiębiorstwa. Nasz system wartości jest zgodny ze standardami uznawanymi na całym świecie. ALPLA jest członkiem AIM Progress, Ecovadis i SEDEX.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardzo poważnie traktujemy odpowiedzialność związaną ze stworzeniem bezpiecznego środowiska pracy w naszych zakładach. Żaden pracownik firmy ALPLA nie może doznać uszczerbku na zdrowiu, ani ponieść innych szkód. Nasz cel to „zero wypadków” we wszystkich zakładach. Ponadto staramy się zminimalizować wpływ naszej działalności i naszych produktów na środowisko.

 

alpla fussach technical employees

„Jako przedsiębiorstwo rodzinne myślimy długoterminowo i działamy dla dobra przyszłych pokoleń. Wiarygodność i stałość to główne wartości naszej filozofii”.

Indywidualne szanse

Każdy pracownik powinien mieć szansę rozwoju zawodowego i osobistego oraz samodzielnego kształtowania swojego życia. Nasz cel to znaleźć właściwych ludzi, zaoferować im dobre możliwości rozwoju i dzięki temu stworzyć warunki do długofalowej współpracy.

Tę ideę zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi realizujemy przy pomocy różnych działań: począwszy od rekrutacji i integracji z przedsiębiorstwem, przez szkolenie i ciągłe doskonalenie zawodowe oraz wsparcie w procesie pracy, po profesjonalne prowadzenie w oparciu o odpowiednie procesy zarządzania. Szczególną uwagę zwracamy na kształcenie młodych pracowników z wykorzystaniem systemu dualnegodopasowanych programów szkoleniowych.

Ważnym zadaniem jest pogodzenie wymogów przedsiębiorstwa z oczekiwaniami pracowników. Nasi eksperci ds. HR indywidualnie doradzają pracownikom i wspólnie z nimi opracowują ciekawe profile zawodowe.

Działalność sponsoringowa

Domy z butelek w Ugandzie

ALPLA wspiera projekt upcyklingu: Akademia Innowacji Społecznych (SINA) buduje szkoły z plastikowych butelek. Projekt wspiera ochronę zasobów i walkę z zanieczyszczeniem środowiska. Pozornie bezużyteczne śmieci stają się cennym materiałem budowlanym i zapewniają młodym ludziom przestrzeń do pracy i nauki. Od jesieni 2015 r. ALPLA wspiera finansowo tę inicjatywę.

Więcej na ten temat

Helioz

Razem z Helioz na rzecz czystej wody pitnej

Od 2017 r. ALPLA wspiera Helioz w walce z chorobami przenoszonymi w zanieczyszczonej wodzie, takimi jak cholera czy biegunka. WADI to skrót od „Water Disinfection” i nazwa przyrządu pomiarowego na baterie słoneczne, który umieszcza się na przezroczystych butelkach PET. Zasada działania: promieniowanie UV wyjaławia zanieczyszczoną wodę. WADI mierzy promieniowanie UV i przy pomocy zrozumiałych symboli pokazuje, kiedy woda nadaje się do picia. Od 2018 r. ALPLA jest mecenasem jednego z projektów w Indiach.

Więcej na ten temat

Dla ochrony oceanów

ALPLA sponsoruje dwie organizacje non-profit walczące z zanieczyszczeniem oceanów. Fundacja „The Ocean Cleanup” wydobywa odpady z mórz przy pomocy specjalnych urządzeń. Fundacja „Waste Free Oceans” zbiera odpady z tworzyw sztucznych w morzach i na wybrzeżach, a następnie przetwarza je na tzw. plastik oceaniczny. W tym celu współpracuje z przedsiębiorstwami, które wytwarzają z niego nowe produkty. ALPLA jest Złotym Członkiem Waste Free Oceans.