Gospodarka cyrkulacyjna

Firma ALPLA dąży do tego, aby stać się najbardziej ekologicznym producentem opakowań na świecie i mocno angażuje się na rzecz działania w stylu 4R:

  • REduce
  • REuse
  • REcycling
  • REplace

REduce – po prostu mniej

Mniejsza ilość użytego materiału oznacza mniejsze zużycie CO2. Dlatego do produkcji nowych opakowań zawsze zużywamy tylko tyle materiału, ile jest konieczne. Nieustannie optymalizujemy proces projektowania ultralekkich opakowań, których produkcja pochłania jedynie niewielką ilość materiału, a tym samym powoduje proporcjonalnie mniejszą emisję CO2 przypadającą na jedno opakowanie.

Ultralekkie butelki przed napełnieniem ważą bardzo niewiele, a więc oprócz zmniejszenia zużycia cennych zasobów pozwalają na zaoszczędzenie energii i kosztów logistyki oraz transportu, co również wiąże się z redukcją emisji CO2.

REuse – piękno użytkowania

Tworzywa sztuczne nadają się do ponownego wykorzystania równie dobrze, co inne materiały opakowaniowe. Im dłużej pozostają w obiegu w swojej pierwotnej formie, tym lepiej dla klimatu. Dlatego m.in. stale optymalizujemy proces wytwarzania i właściwości plastikowych butelek, aby nadawały się one do wykorzystywania w istniejących systemach opakowań zwrotnych, takich jak system KHS lub system kaucyjny spółdzielni Genossenschaft Deutscher Brunnen (GDB).

 

W ścisłej współpracy z partnerami reprezentującymi branżę napojów opracowujemy skrzynki transportowe dostosowane do wymagań i obciążeń charakteryzujących systemy opakowań zwrotnych. Rezultaty są niesamowite: obecnie jedna butelka kaucyjna może być napełniana aż do 25 razy, co jest równoznaczne ze wzrostem jej wykorzystania o 2400%.

REcycling – odzysk wartości i faktyczna cyrkulacja

Plastik jest surowcem wtórnym. Opakowania z tworzyw sztucznych nie są więc odpadami, ale cennym surowcem. Największe zużycie zasobów oraz największa emisja CO2 występują przy produkcji butelek PET z czystego (pierwotnego) materiału. Jeśli do tego po użyciu są one niszczone w wysokiej temperaturze, po raz kolejny dochodzi do obciążenia środowiska porcją CO2. Nie wspominając o nieodwracalnej stracie wartościowego materiału. Dlatego naszym nadrzędnym celem jest utrzymanie jak największej ilości plastiku w obiegu zamkniętym, czyli przetwarzanie go na tzw. rPET stosowany następnie do produkcji nowych opakowań. Ta sama zasada obowiązuje również dla HDPE.

 

Projektowanie z myślą o recyklingu

Recykling jest wyzwaniem nie tylko z technicznego punktu widzenia – to także zadanie dla wzornictwa. O możliwość poddania materiału opakowania ponownemu wykorzystaniu należy zadbać zawczasu. Kolor, połączenie materiałów oraz sposób wykonania to ważne parametry determinujące możliwość recyklingu tworzyw PET. Poprzez ich odpowiedni dobór jeszcze przed wyprodukowaniem nowego opakowania możemy zapewnić mu długie życie w obiegu zamkniętym.

 

Więcej na temat recyklingu

 

REplace – przyszłość materiałów opakowaniowych

Plastik plastikowi nierówny. Jako lider technologiczny w branży materiałów opakowaniowych stale pracujemy nad nowymi materiałami wyjściowymi, których produkcji będzie towarzyszyła jak najmniejsza emisja CO2 i jak najmniejsze

zużycie zasobów. We współpracy z różnymi partnerami, z myślą o przyszłym wykorzystaniu do produkcji opakowań,

opracowywane są alternatywne materiały wyjściowe – np. na bazie celulozy, trzciny cukrowej lub łusek słonecznika.

 

Aby długofalowo wspierać rozwój tego trendu, inwestujemy w badania i opracowywanie opakowań, które dosłownie dorosły do wymagań współczesności. To nasz główny cel w zakresie innowacji.