Często zadawane pytania

Odpady żywnościowe stanowią 8% emisji gazów cieplarnianych produkowanych przez człowieka. Blisko jedna trzecia żywności wytwarzanej na świecie ląduje na śmietniku. Przykładowo, przeciętny Europejczyk wyrzuca rocznie ok. 100 kilogramów jedzenia. Cóż za marnotrawstwo, i to nie tylko pod względem finansowym! Aby wyprodukować wyrzucaną żywność, potrzeba energii i ogromnej ilości wody.

Opakowania z tworzyw sztucznych zapobiegają marnowaniu żywności i dzięki temu przeciwdziałają zmianom klimatu. Chronią artykuły spożywcze, umożliwiają transport oraz higieniczne przechowywanie jedzenia i napojów. Dzięki temu znacznie wydłużają także ich przydatność do spożycia. Zwłaszcza w regionach, w których nie ma wody odpowiedniej jakości, ludzie są zdani na wodę pitną rozlewaną do butelek. Butelki PET umożliwiają bezpieczny i higieniczny transport wody w tych krajach.

Materiałem wyjściowym do produkcji tworzyw sztucznych są surowce naturalne, takie jak ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel czy celuloza. Jednak do produkcji tworzyw sztucznych używa się tylko ok. 4 procent wydobywanej na świecie ropy naftowej, a właściwie jej określonych składników chemicznych.

ALPLA wspiera rozwój biotworzyw z surowców odnawialnych. Do tego celu nadają się np. odpady rolnicze i drewno. Tworzywa te pozwalają zaoszczędzić zasoby kopalne i mają bardzo dobre właściwości (np. barierę tlenową).

Ponadto firma ALPLA dzięki własnym zakładom recyklingu i przetwarzaniu materiałów pochodzących z recyklingu na nowe opakowania wspiera ideę gospodarki cyrkulacyjnej. Dzięki recyklingowi tworzywa sztuczne stają się surowcem wtórnym dla przemysłu. Recykling zapobiega przedostawaniu się zużytych opakowań w formie odpadów do środowiska oraz ich składowaniu.

ALPLA nie stosuje materiałów i substancji, takich jak PCW, plastyfikatory, bisfenol A (BPA) czy metale ciężkie. Tych szkodliwych dla zdrowia substancji nie stosuje się ani w butelkach do napojów, ani w opakowaniach kosmetyków i produktów gospodarstwa domowego, ani w zakrętkach.

Aldehyd octowy to substancja naturalna występująca np. w organizmie ludzkim, w owocach czy w napojach alkoholowych. Substancja ta charakteryzuje się ostrym, owocowym zapachem, dlatego używa się jej także w przemyśle spożywczym jako dodatek smakowy.

Także butelki PET zawierają aldehyd octowy, jednak w stężeniu dużo mniejszym niż wartość dopuszczalna. Nie są więc szkodliwe dla zdrowia.

Ślad węglowy butelek PET jest mniejszy niż wielu innych opakowań do napojów. Produkcja butelek szklanych jednorazowego użytku generuje nawet dziesięć razy więcej gazów cieplarnianych niż w przypadku butelek zwrotnych PET. Wynika to z dużych nakładów energii potrzebnych do wyprodukowania szkła. Szkło topi się dopiero w temperaturze powyżej 1000° Celsjusza.

Ze względu na niską wagę PET idealnie nadaje się do transportu: 1-litrowa butelka PET jest o 90% lżejsza od butelki szklanej o pojemności 0,7 litra. Podczas transportu można zaoszczędzić nawet 40% paliwa.

Mikroplastik to małe cząstki tworzyw sztucznych o średnicy poniżej pięciu milimetrów. Cząstki mniejsze niż jeden mikrometr (μm) określa się mianem nanoplastiku.

Wyróżnia się mikroplastik pierwotny i wtórny. Mikroplastik pierwotny to świadomie wytwarzane małe cząstki stosowane np. w kosmetykach (pasty do zębów, peelingi itd.). Mikroplastik wtórny powstaje w wyniku rozpadu produktów z tworzyw sztucznych, zwłaszcza gdy te przedostaną się do środowiska. Nasłonecznienie, sól morska, bakterie i ścieranie przyspieszają proces rozpadu. W zależności od rodzaju tworzywa sztucznego powoduje to różne konsekwencje dla środowiska, które jednak jeszcze nie do końca zbadano. Także ścieranie się opon samochodowych na drogach oraz pranie odzieży z tworzyw sztucznych (odzież outdoorowa) jest źródłem mikroplastiku wtórnego.

ALPLA nie stosuje w produkcji mikroplastiku pierwotnego. Mikroplastik wtórny może jednak powstać, gdy opakowania dostaną się do środowiska. Aby temu zapobiec, ALPLA konsekwentnie stawia na recykling surowców pokonsumpcyjnych. Ponadto dzięki specjalnym szkoleniom i akcjom uwrażliwiamy naszych pracowników.

Tworzywa sztuczne, zwłaszcza PET, doskonale nadają się do recyklingu. Materiał ten można przetwarzać wiele razy bez większych strat jakościowych. W krajach posiadających odpowiedni system zbiórki opakowania z tworzyw sztucznych w większości poddaje się recyklingowi. Dla przykładu w 2016 r. współczynnik zbierania PET wyniósł w Niemczech 91,8%, a w Austrii 73,2%.

ALPLA intensywnie zajmuje się także recyklingiem HDPE, który w przyszłości będzie zyskiwał na znaczeniu.

Jako przedsiębiorstwo posiadające własne zakłady recyklingu bardzo pozytywnie odbieramy inicjatywy mające na celu zwiększenie współczynników zbierania tworzyw sztucznych. Oprócz tego opowiadamy się za uświadamianiem konsumentów w celu podniesienia jakości zbieranych materiałów. Opakowania z tworzyw sztucznych po użyciu nie są bezwartościowym odpadem, lecz cennym surowcem dla przemysłu.

ALPLA posiada własne zakłady recyklingu: PET Recycling Team z dwoma zakładami w Austrii i w Polsce, a także w ramach joint venture w Meksyku i w Niemczech. Roczna zdolność produkcyjna zakładów wynosi ok. 65 000 ton rPET odpowiedniego do zastosowań spożywczych. Obecnie technologia jest na tyle dopracowana, że w zakładzie w Wöllersdorf (Austria) produkcja rPET generuje dziesięć razy mniej gazów cieplarnianych w porównaniu do produkcji materiału pierwotnego. Recykling ma więc ogromny potencjał i może istotnie przyczynić się do osiągnięcia globalnych celów klimatycznych.

Dysponujemy ponad 25-letnim doświadczeniem w przetwarzaniu materiałów pochodzących z recyklingu na nowe opakowania. Bardzo chętnie doradzamy klientom i pomagamy im osiągnąć cele związane ze zrównoważonym rozwojem.

Strategię dla Tworzyw Sztucznych opublikowaną w styczniu 2018 r. przez Komisję Europejską uznajemy za pozytywny sygnał. Określa ona warunki ramowe dla branży służące rozwojowi gospodarki obiegowej. Szczególnie godne pochwały jest zwiększenie zdolności do recyklingu w Europie, co pozytywnie wpłynie na projektowanie zgodne z zasadami recyklingu.

ALPLA wspiera finansowo organizacje non-profit w walce z zanieczyszczeniem oceanów. Fundacja „The Ocean Cleanup” wydobywa odpady z mórz przy pomocy specjalnych urządzeń. Fundacja „Waste Free Oceans” zbiera odpady z tworzyw sztucznych w morzach i na wybrzeżach, a następnie przetwarza je na tzw. plastik oceaniczny.

Poza tym w naszych zakładach na całym świecie podejmujemy inicjatywy w celu zapobiegania przedostawaniu się odpadów do środowiska. Co roku 5 czerwca z okazji Światowego Dnia Środowiska organizujemy sprzątanie pól, motywujemy naszych pracowników do właściwej segregacji odpadów i bierzemy udział w różnych inicjatywach np. „Zero Pellet Loss”.

Glosariusz

Stan na listopad 2018

produkty, które spełniły swój cel lub których nie mogą już wykorzystać konsumenci.

przygotowywanie i ponowne przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych w pierwotnym celu lub do innych zastosowań. Nie dotyczy odzysku energii. 

przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych na surowce wtórne lub produkty bez istotnej zmiany struktury chemicznej materiału.

w przypadku recyklingu chemicznego struktura długich cząsteczek łańcuchowych tworzywa sztucznego ulega rozpadowi. Po oczyszczeniu i przetworzeniu fragmenty cząsteczek można wykorzystać do produkcji tworzyw sztucznych lub innych związków. Istnieją różne metody tego recyklingu.

kontrolowana mikrobiologiczna obróbka tworzyw sztucznych ulegających biodegradacji w warunkach tlenowych lub beztlenowych. 

przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych w pierwotnym celu lub do innych zastosowań, w tym odzysk energii.

ponowne napełnienie lub wykorzystanie opakowań w pierwotnym celu z pomocą lub bez pomocy tzw. „produktów pomocniczych”, np. specjalnych opakowań uzupełniających. 

opakowania lub ich komponenty opracowane specjalne do wielokrotnego użytku. 

opakowania lub ich komponenty nadają się do recyklingu, gdy można je w praktyce zbierać i sortować w dużych ilościach jako surowce pokonsumpcyjne oraz poddawać procesom recyklingu.

recyklat (regranulat) powstaje w procesie ponownego przetwarzania zużytych tworzyw sztucznych (zwanych także surowcami pokonsumpcyjnymi). ALPLA popiera tzw. zasadę bottle-to-bottle, zgodnie z którą ze zużytych opakowań lub butelek powstają nowe, w pełni funkcjonalne opakowania. W przypadku downcyklingu jakość produktu końcowego jest gorsza, przykładem jest przetwarzanie recyklatów na tekstylia czy taśmy opasujące.

materiały ulegające biodegradacji można rozkładać w warunkach tlenowych lub beztlenowych, w wyniku czego otrzymuje się wodę, naturalnie występujące gazy, takie jak CO2 i metan, a także biomasę. Dzięki aktywności enzymów zmienia się struktura chemiczna prawie wszystkich materiałów. Dlatego ważne, aby dokładnie określić warunki środowiskowe, w jakich będzie odbywać się rozkład. Ważny parametr to czas, który zmienia się w zależności od materiału. Tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji nie muszą koniecznie składać się z surowców odnawialnych (patrz „Biotworzywa/tworzywa sztuczne na bazie roślin”); biodegradacji ulegają także materiały na bazie ropy naftowej.

tworzywo sztuczne nadające się do kompostowania rozkłada się pod działaniem bakterii lub innych organizmów żywych na wodę, naturalnie występujące gazy, takie jak CO2 i metan, a także biomasę. Proces musi odbywać się podobnie jak w przypadku innych materiałów nadających się do kompostowania bez widocznych lub toksycznych pozostałości. Materiały nadające się do kompostowania muszą spełniać określone wytyczne, które różnią się w zależności od kraju i regionu. Tworzywa sztuczne nadające się do kompostowania należy wrzucać do pojemnika na odpady organiczne, a nie na kompost ogrodowy. Patrz także „Tworzywo sztuczne nadające się do kompostowania w domu”.

tworzywo sztuczne nadające się do kompostowania w domu rozkłada się na kompoście ogrodowym pod działaniem bakterii lub innych organizmów żywych na wodę, CO2 i biomasę. Te specjalnie certyfikowane tworzywa rozkładają się w ciągu określonego czasu i nie pozostawiają widocznych lub toksycznych pozostałości w kompoście ogrodowym.

Obecnie ALPLA przetwarza tworzywo Golden Compound green firmy Golden Compound, niemieckiego producenta materiałów, na kapsułki do kawy. Materiał ten posiada certyfikat TÜV zgodny z „ok compost home” i „ok biodegradable soil” (TÜV Austria Belgium NV nr S0464 OK Compost Home). Można go wyrzucać na kompost ogrodowy, gdzie rozkłada się bez pozostałości. Z obecnych w materiale zmielonych łusek pestek słonecznika w wyniku kompostowania powstaje humus.

proces rozkładu materiału organicznego wskutek działania mikroorganizmów w celu pozyskiwania kompostu. Do tego procesu odpady organiczne potrzebują odpowiedniej temperatury oraz pewnej ilości wody i tlenu. Kompost można stosować między innymi jako nawóz.

biotworzywa lub tworzywa sztuczne na bazie roślin składają się całkowicie lub częściowo z surowców odnawialnych. Polimery na bazie biologicznej można pozyskiwać np. z cukru, celulozy lub skrobi. Dla firmy ALPLA ważne jest, aby surowce wyjściowe nie konkurowały z przemysłem spożywczym; w najlepszym przypadku wykorzystuje się do tego produkty odpadowe. Dzięki zastosowaniu surowców odnawialnych można oszczędzić zasoby kopalne i zmniejszyć emisję CO2. Tworzywa na bazie biologicznej to nie to samo co tworzywa ulegające biodegradacji – patrz „Tworzywo sztuczne ulegające biodegradacji” i „Tworzywo sztuczne nadające się do kompostowania”.