logo_sustainability_header.png

ALPLA Sustainability Award

Projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju na pierwszym planie

W ALPLA zrównoważony rozwój oznacza odpowiedzialne działanie w trzech obszarach takich jak: człowiek i społeczeństwo, ekologia i wpływ na środowisko oraz ekonomia i technika. Aby wyróżnić liczne działania, w jakie angażują się pracownicy na całym świecie, w 2021 roku po raz pierwszy przyznano nagrodę ALPLA Sustainability Award. Nie jest przy tym istotne, czy realizowane projekty są ukierunkowane na recykling i ograniczenie odpadów, służą zwiększeniu skuteczności wewnętrznych procesów, czy mają na celu ochronę lokalnych ekosystemów. Uwzględniane są również projekty społeczne realizowane w sąsiedztwie lokalizacji ALPLA.

„Wielu pracowników ALPLA angażuje się w projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju i w ten sposób udowadnia, że każdy z nas przyczynia się do ochrony środowiska i klimatu oraz może wywrzeć pozytywny wpływ na społeczeństwo. Chcemy wyróżnić ten istotny wkład pracowników i docenić go, przyznając nagrodę.”

Inicjatorka Linda Staib, Senior Sustainability Manager.

Zwycięskie projekty w 2022 roku

monte_hackwith_image_text

1. miejsce: inteligentne monitorowanie zużycia wody

Nieznane przyczyny strat wody w układach chłodzących stosowanych w formach wtryskowych doprowadziły w zakładzie ALPLA w Ameryce Północnej do zwiększenia kosztów, a częściowo również do przestoju. Straty wywoływane pleśnią, wyciekami i przepełnieniem zbiornika udało się ustalić za pomocą cyfrowych liczników impulsowego przepływu. Od tego czasu samodzielnie zaprojektowane alarmy ostrzegają przed nadmiernym zużyciem wody. Dzięki tym działaniom udało się znacznie zmniejszyć zużycie wody w 16 z 22 monitorowanych instalacji – łącznie o 970 metrów sześciennych wody. Nieużywanie środków chemicznych do oczyszczania takiej ilości wody przyczynia się do ochrony środowiska i obniża koszty.

2. miejsce: wsparcie kobiet w Indiach

Już na początku 2021 roku zespół indyjskiego zakładu ALPLA w Silvassa na terytorium związkowym Dadra powitał na pokładzie 27 młodych inżynierek i absolwentek szkół wyższych. W ciągu roku do zespołu dołączyło jedenaście kolejnych kobiet. W innych indyjskich zakładach zatrudniono 13 kolejnych kobiet. Oprócz tego ALPLA wspiera kobiety, oferując im zakwaterowanie, bezpieczne środowisko pracy i możliwości transportu, co przekłada się na wzrost zatrudnienia kobiet w branżach przemysłowych w Indiach.

3. miejsce: eliminowanie nieszczelności dzięki systematycznym pomiarom

W Dubaju zespół pracowników ALPLA uruchomił projekt eliminowania nieszczelności. Dzięki systematycznym pomiarom przeprowadzanym co miesiąc na pracujących maszynach udaje się wykryć możliwe nieszczelności. Pozwala to zapewnić, że infrastruktura, maszyny i przewody są zawsze wolne od wycieków, co eliminuje przestoje. Oprócz tego zainstalowane urządzenie mierzy skutki nieszczelności i możliwe straty aż do usunięcia awarii.

Zwycięskie projekty w 2021 roku

W zakładzie w Bridgwater zmniejszono ilość odpadów nienadających się do recyklingu z 497 kg w 2016 r. do średnio jedynie 95 kg w 2021 r. w skali roku. Udało się to osiągnąć dzięki świadomości moralnej odpowiedzialności, dużemu zaangażowaniu oraz zmianom procesów w ścisłej współpracy z klientami. Podjęto przy tym następujące działania:

    Budowanie świadomości wszystkich pracowników Wytyczne dotyczące czystej gleby System dwóch pojemników na odpady Sortowanie odpadów z pojemnika na odpady nienadające się do recyklingu: wstępna kontrola przez technika materiałowego przed przekazaniem odpadów do utylizacji, aby zapewnić recykling jak największej ilości odpadów

W słoweńskim przedsiębiorstwie produkującym wodę mineralną Donat ALPLA zainicjowała po hasłem „Green to Green” wykorzystywanie zielonych butelek wyprodukowanych w całości z rPET zamiast standardowych butelek wyprodukowanych w całości z nowego materiału PET i szkła. Decyzja o niewykorzystywaniu nowo wyprodukowanych butelek PET i szklanych opakowań wielokrotnego użytku prowadzi do redukcji emisji CO2 nawet o 90 procent.

Zielone butelki PET, które są powszechne na słoweńskim rynku, są zbierane w Słowenii i poddawane recyklingowi w Wöllersdorf, a następnie wprowadzane do obrotu jako nowe butelki rPET.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu projekt ten przerósł oczekiwania klientów. Polegał on na opracowaniu na nowo popularnej butelki na wodę mineralną (nazywanej w Niemczech „Perlenflasche”) jako butelki PET wielokrotnego użytku. Celem było osiągnięcie zawartości rPET na poziomie 10 procent oraz możliwość 15-krotnego ponownego napełnienia. Ostatecznie udało się osiągnąć poziom 30 procent w obiegu zamkniętym. Butelki te są produkowane w Exter od marca 2021 r., a celem jest produkcja 25 milionów butelek rocznie. Zalety tego projektu są oczywiste: zmniejszenie emisji CO2 dzięki zwiększeniu zawartości rPET, wykorzystywanie energii odnawialnej i 15 cykli użytkowania.

W Brazylii pracownicy ALPLA zorganizowali różne projekty mające na celu wsparcie inicjatyw społecznych i działań charytatywnych w dziedzinach sportu i edukacji. Wybrane projekty to między innymi: 

    Wsparcie domów dziecka Koce do schronisk dla bezdomnych Pomoc żywnościowa dla pracowników produkcyjnych w czasie pandemii Covid-19 Prezenty świąteczne dla sierocińców i szkół Kampanie na rzecz przekazania ubrań zimowych dla pracowników Prezenty dla nowo narodzonych dzieci pracowników we wszystkich zakładach ALPLA w Brazylii