Ekologia i wpływ na środowisko

Ekologia i wpływ na środowisko

Jako firma o profilu produkcyjnym ALPLA jest zdana na korzystanie z takich zasobów, jak energia, gaz, surowce kopalne i woda. Zdajemy sobie sprawę, że ich wydajne użytkowanie ma duże znaczenie dla przyszłości naszej planety oraz kolejnych pokoleń. Wydajne użytkowanie oznacza dla nas pełne wykorzystanie potencjału danego zasobu. Chcemy gospodarować nimi optymalnie oraz w obiegu zamkniętym. Prawidłowe zbieranie i recykling tworzyw sztucznych zapobiega ich przedostawaniu się do środowiska i wyrządzaniu w nim szkód.

Energia – wydajna produkcja

ALPLA od zawsze przykłada ogromną wagę do wydajnego i odpowiedzialnego korzystania z energii i zasobów. Kluczowy czynnik w zarządzaniu energią ALPLA upatruje w posiadaniu najnowocześniejszej infrastruktury. Wewnętrzny zespół specjalistów co roku przeprowadza w wybranych zakładach tzw. ocenę zużycia energii. Każdego roku tego rodzaju szczegółowy audyt przechodzi średnio pięć do sześciu zakładów. Poprawa efektywności po udanym wdrożeniu wniosków z przeprowadzonej oceny wynosi nawet 10 procent.

W celu zmniejszenia emisji CO2 ALPLA stawia na odnawialne źródła energii. Na całym świecie moduły fotowoltaiczne wytwarzają prąd dla naszych zakładów. Zakłady w Austrii pobierają dużą część prądu ze źródeł alternatywnych (woda, słońce).

Gospodarka materiałowa

Nowoczesne technologie i dopracowane wzornictwo umożliwiają utrzymywanie wagi opakowań na możliwie niskim poziomie. Dzięki temu zmniejszamy zużycie materiałów i koszty, a także oszczędzamy zasoby kopalne. W tym celu ściśle współpracujemy z dostawcami, instytutami badawczymi i oczywiście z klientami. ALPLA posiada długoletnie doświadczenie w produkcji tworzyw sztucznych z recyklingu i ich przetwarzania na nowe opakowania.

Ponadto nasi eksperci zajmują się opracowywaniem tworzyw sztucznych z surowców odnawialnych tzw. biotworzyw. Pamiętamy przy tym o takich aspektach, jak konkurencyjność tych materiałów dla przemysłu spożywczego czy zdolność do recyklingu.

ALPLA nie stosuje materiałów i substancji szkodliwych dla środowiska, takich jak PCW, plastyfikatory czy metale ciężkie.

Emisja gazów cieplarnianych

W tej kategorii przedsiębiorstw, do jakich zalicza się ALPLA, za emisję dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych odpowiadają różne czynniki. Należą do nich: przetwarzane surowce, procesy produkcyjne, środki produkcji, transport naszych produktów, pakowanie oraz dojazdy naszych pracowników do miejsca pracy.

Od 2007 roku systematycznie gromadzimy dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych, która ma związek ze zużywaną przez ALPLA energią elektryczną. Dane te stanowią podstawę opracowywania działań mających na celu redukcję oraz kompensację emisji, której nie można uniknąć. Za wielkość mierzoną służy tzw. ślad węglowy (carbon footprint). Oprócz dwutlenku węgla uwzględnia on także inne gazy cieplarniane, które są przeliczane na CO2 w oparciu o stopień ich wpływu na klimat.

Obliczanie emisji CO2 i certyfikaty

Chętnie wspieramy naszych klientów w opracowywaniu zrównoważonych rozwiązań w zakresie opakowań. Obliczamy emisję CO2 zgodnie z aktualnymi przepisami i wystawiamy odpowiednie certyfikaty.
Chętnie doradzimy – jesteśmy do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt z naszymi pracownikami działu sprzedaży lub działu zarządzania zrównoważonym rozwojem: sustainability@alpla.com.

Sojusz Neutralności Klimatycznej

W 2015 r. ALPLA wraz z dziewięcioma innymi przedsiębiorstwami z Vorarlbergu utworzyła Sojusz Neutralności Klimatycznej 2025. Inicjatywa regionalna szybko przerodziła się w sojusz ogólnokrajowy, do którego należy ponad sto członków. Zakłada ona utrzymywanie śladu węglowego na poziomie neutralnym dla klimatu. Zakłady firmy ALPLA w Vorarlbergu osiągnęły ten cel już w 2018 r.

Zarządzanie wodą i odpadami

Wodę używamy do chłodzenia w procesie produkcji oraz do picia i do celów gospodarczych. Nasz cel to konsekwentne analizowanie zużycia wody i ciągłe zmniejszanie jej zużycia.

„WODA TO JEDEN Z NAJCENNIEJSZYCH ZASOBÓW NA ŚWIECIE. W WIELU REGIONACH BRAKUJE ZWŁASZCZA WODY PITNEJ. DLATEGO W FIRMIE ALPLA STAWIAMY NA ŚWIADOME I OSZCZĘDNE WYKORZYSTYWANIE WODY”.

Dotyczy to także zarządzania odpadami. Od 2009 r. gromadzimy dane na temat ilości odpadów w poszczególnych zakładach. Odpady, których sami nie jesteśmy w stanie poddać recyklingowi, dostarczamy zajmującym się tym firmom zewnętrznym. Od 2015 r. ALPLA należy do inicjatywy „Zero Pellet Loss”.