Człowiek i społeczeństwo

Człowiek i społeczeństwo

W ostatnich latach firma ALPLA bardzo się rozrosła. Na koniec 2021 roku łączna liczba pracowników wyniosła 22 100 osób. Tym samym wzrosła też odpowiedzialność, którą ALPLA jako pracodawca ponosi wobec zatrudnianych osób oraz ich rodzin.

Absolutnym priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników. Kolejną fundamentalną kwestią jest przestrzeganie wszystkich przepisów prawa pracy i równe traktowanie wszystkich ludzi. ALPLA przykłada ponadto dużą wagę do doskonalenia zawodowego i rozwoju pracowników, jak również kształcenia młodego pokolenia w naszych warsztatach praktycznej nauki zawodu.

Równe traktowanie wszystkich pracowników

Ludzie pracujący w ALPLA są dla nas ważni. Traktujemy wszystkich równo, niezależnie od pochodzenia, płci czy wyznania. Nie tylko okazujemy szacunek względem różnorodności, ale także dostrzegamy w niej źródło innowacji i sukcesu. Dodatkowo każda z zatrudnianych osób jest jednocześnie ambasadorem firmy i kształtuje jej wizerunek.

 

Bezpieczeństwo i zdrowie

Temat bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zasługuje na szczególną uwagę. Zależy nam, aby wszystkie zatrudniane przez nas osoby pracowały w zdrowym i bezpiecznym otoczeniu. ALPLA bardzo bierze sobie do serca kwestię zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Z drugiej strony należy pamiętać, że choroby i wypadki generują duże koszty, a także mogą powodować przerwy w produkcji. Celem ALPLA jest zredukowanie liczby wypadków do zera. Dodatkowo w przyszłości planuje się podwyższenie – obecnie już wysokich – standardów obowiązujących w zakładach produkcyjnych przy jednoczesnym zwiększaniu świadomości w tym zakresie u partnerów, klientów i dostawców.

„JAKO PRZEDSIĘBIORSTWO RODZINNE MYŚLIMY DŁUGOTERMINOWO I DZIAŁAMY DLA DOBRA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ. WIARYGODNOŚĆ I STAŁOŚĆ TO GŁÓWNE WARTOŚCI NASZEJ FILOZOFII”.

Indywidualny rozwój

W latach 2019/2020 w ALPLA powstał samodzielny dział Corporate People Development. Dobitnie pokazuje to, jak waży dla firmy jest zorganizowany i ustawiczny rozwój pracowników. Wspomniany dział ma duży wpływ na kształtowanie kultury organizacyjnej w kierunku uwalniania tkwiącego w ludziach potencjału, co przekłada się na sukces rynkowy ALPLA.

W ALPLA wychodzimy z założenia, że talenty potrzebne do realizacji przyszłych zadań możemy znaleźć we własnych szeregach już teraz. Tym, co pozostaje zrobić, jest odkrycie ich zdolności, umożliwienie rozwoju w ramach ALPLA Academy oraz wspieranie i obsadzanie na właściwych stanowiskach, aby z przyjemnością i jak najdłużej wykorzystywali swój potencjał podczas pracy w naszych strukturach.

W ramach systemu kształcenia dualnego ALPLA od 1960 roku przygotowuje młodych ludzi do pracy w różnych zawodach. W 2013 roku rozpoczęto realizację tego programu również w Meksyku i Chinach, a kolejne warsztaty praktycznej nauki zawodu otworzono w 2020 roku w Indiach i w 2021 roku w Polsce. W Meksyku i RPA trwają już przygotowania do stworzenia dalszych Future Corners.

„Naszym celem jest stworzenie takich warunków, w których obecni pracownicy ALPLA będą mogli w pełni rozwinąć swój potencjał. Ważnym jest dla nas, aby wszyscy wiedzieli, że nasza firma oferuje wiele możliwości i aktywnie wspiera indywidualny rozwój”.

Działalność sponsoringowa