Edukujemy

Plastik, pod warunkiem prawidłowego wykorzystywania, jest cichym sprzymierzeńcem klimatu. Poprzez projekt „aVoice” oraz inne międzynarodowe kampanie ALPLA po raz pierwszy zwraca się bezpośrednio do odbiorców końcowych, szukając dialogu i chcąc uwrażliwić społeczeństwo na potrzebę odpowiedzialnego obchodzenia się z plastikiem, jako surowcem wtórnym. Fakty, argumenty i odwaga do wejścia w dyskusję pomagają obalać mity, które narosły wokół PET i innych tworzyw sztucznych.

ALPLA postawiła sobie za cel zmianę złego wizerunku plastiku, opierając się na szczerości, pewności własnych racji oraz faktach. Największe zalety tego materiału na tle alternatyw – szkła i metalu – są niezaprzeczalne:

  • Mniejszy ślad węglowy: zastosowanie 100% rPET pozwala na zmniejszenie emisji CO2 nawet o 90%.
  • Butelki PET są lekkie, bardzo stabilne i nietłukące, a więc łatwe w transporcie i bezpieczne w codziennym użytkowaniu.
  • Tworzywa sztuczne są korzystne cenowo, wszechstronne w zastosowaniu i higieniczne. 

„DO BUDOWANIA ŚWIADOMOŚCI POTRZEBNA JEST EDUKACJA. NIE INTERESUJE NAS GREENWASHING ANI WCHODZENIE W POLEMIKĘ – CHCEMY PRZEKONYWAĆ SZCZEROŚCIĄ I PRAKTYKOWAĆ NOWE PODEJŚCIE. WŁAŚNIE TO JEST CELEM «AVOICE»”.

Austria

W Austrii kampania „aVoice” porusza kilka głównych obszarów tematycznych. Spoty telewizyjne emitowane w głównej siedzibie ALPLA w Vorarlbergu oraz w stolicy kraju – Wiedniu – informują o zaletach plastikowych opakowań w kontekście zapobiegania marnowaniu żywności, funkcjonalności i recyklingu. Jednocześnie trwają liczne kampanie wspomagające w mediach społecznościowych.

alpla.com/de/foodwaste

Austria

Kampania Challenging Plastics porównuje wpływ wywierany na środowisko przez różne materiały używane do pakowania różnych typów produktów, każdorazowo biorąc pod uwagę cały cykl życia danego opakowania. Wszystkie informacje bazują na dokumentacji naukowej.

https://www.challengingplastics.com/de

Meksyk

W Meksyku ALPLA jest pionierem odzysku i przetwarzania surowców wtórnych, prowadząc w tym kraju wiele zakładów recyklingu. Jednak ilość zbieranych i poddawanych recyklingowi odpadów plastikowych wciąż jest za mała. Kampania „Vida Circular” ma na celu zwiększenie świadomości znaczenia recyklingu i gospodarki cyrkulacyjnej. Daje także możliwość zabrania głosu aktywistom ekologicznymi i badaczom.

https://vidacircular.org.mx/

Hiszpania i Portugalia

Kampania prowadzona w Hiszpanii i Portugalii obrała dość nietypową drogę. W jej ramach utworzono stronę internetową, która cyklicznie jest całkowicie poddawana recyklingowi, a następnie odtwarzana. Strona prezentuje projekty i firmy zajmujące się zrównoważonym rozwojem i gospodarką cyrkulacyjną w kontekście plastiku.

https://unawebconmuchasvidas.com/

Niemcy

Pod hasłem #DASKANNKUNSTSTOFF chcemy przybliżać konsumentom liczne korzyści, jakie plastik przynosi w różnych dziedzinach życia. Oprócz branży spożywczej odnosimy się także do medycyny, odzieży, sportu, czasu wolnego oraz pakowania.

https://das-kann-kunststoff.de/

Austria

Po „Stop Food Waste” kolejna austriacka kampania podejmuje temat zalet płynących z użytkowania plastiku. Skupia się ona na dwóch głównych tematach, którymi są „bezpieczeństwo w domu” oraz „wytrzymała butelka”.

https://www.starke-flasche.at/

Polska

Na początku 2021 roku w Polsce wystartowała kampania #rePETujemy. Wywołała ona pewne poruszenie społeczne i spotkała się z dużą krytyką. Jednak do jej pozytywnych stron należy zaliczyć możliwość pozyskania uwagi sporej liczby konsumentów i równorzędnej dyskusji o plastiku. W końcu nadrzędnym celem każdej kampanii jest zwiększenie świadomości konsumentów za pomocą celnych argumentów.

https://repetujemy.pl/

Włochy

We Włoszech powstało hasło „La plastica è cambiata. Cambia idea sulla plastica” – co oznacza „Plastik się zmienił. Spójrz inaczej na plastik”. Chcemy, aby odbiorca pod wpływem edukacyjnych treści zamieszczanych w mediach społecznościowych, na stronie internetowej oraz w prasie zmienił swój sposób myślenia.

Blog – La plastica è cambiata (laplasticaecambiata.it)