ALPLA CEO Günther Lehner

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W ALPLA Group zrównoważony rozwój oznacza odpowiedzialne postępowanie i wyraźnie określone cele w trzech obszarach działania:

 

Człowiek i społeczeństwo: jesteśmy świadomi odpowiedzialności za naszych pracowników i ich rodziny oraz za nasz wpływ na otoczenie społeczne. Nasze relacje charakteryzują się równymi szansami, bezpiecznymi i efektywnymi warunkami pracy, uczciwością i szczerością.

 

Ekologia i wpływ na środowisko: aktywnie realizujemy transformację w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Chcemy wytwarzać produkty, które pozostawiają minimalny ślad ekologiczny i mogą być przetwarzane na nowe rozwiązania opakowaniowe. Naszym celem jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania zasobów produkcja bez marnowania wody i surowców, z użyciem zrównoważonych, umożliwiających recykling materiałów i przy wykorzystaniu energii odnawialnych.

 

Ekonomia i technika: jako przedsiębiorstwo rodzinne planujemy naszą działalność strategicznie z długofalową perspektywą. Nie „rozwój za wszelką cenę”, lecz siła finansowa i dążenie do stabilności przedsiębiorstwa charakteryzuje naszą działalność biznesową. Innowacyjność jest od zawsze podstawą naszej pozycji lidera technologicznego. Dążymy do jak najbardziej zrównoważonych odpowiedzi na problemy demograficzne i społeczne oraz zmiany ustawowe.

 

Wartości naszego działania

 • Różnorodność
 • Ukierunkowanie na pracowników
 • Transparentność
 • Ukierunkowanie na cyrkulację
 • Wydajność zasobów
 • Niewielki ślad ekologiczny
 • Produkty oparte na wysokim poziomie świadomości ekologicznej
 • Ukierunkowanie na przyszłość

 

NASZE OBSZARY DZIAŁANIA

Człowiek i społeczeństwo

 • W żadnym wypadku nie tolerujemy dyskryminacji, molestowania seksualnego, pracy dzieci i pracy przymusowej.
 • Zapewniamy bezpieczną pracę dla każdego pracownika. Wskaźnik wypadkowości redukujemy poprzez konkretne działania.
 • Szkolimy naszych pracowników, praktykantów i placówki edukacyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Reagujemy na postrzeganie przez społeczeństwo i udzielamy odpowiedzi na jego pytania.

Ekologia i wpływ na środowisko

 • Redukujemy całkowity poziom emisji CO2e poprzez większą wydajność energetyczną czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 • Redukujemy marnowanie wody i minimalizujemy ilość ścieków.
 • Zapobiegamy stratom materiałowym poprzez zoptymalizowaną produkcję i redukcję strat granulatu.
 • Wspieramy produkcję bezpośrednio u klienta (in-house) lub w pobliżu klienta (nearby), aby zredukować poziom emisji i chronić zasoby.
 • Wspieramy organizacje działające na rzecz ochrony mórz i środowiska.

Ekonomia i technika

 • Realizujemy drogę ku wydajnej gospodarce cyrkulacyjnej we wszystkich dyscyplinach: replace, reduce, reuse, recycle.
 • Uczestniczymy w badaniach i rozwoju nowych materiałów opakowaniowych, na przykład tworzywa biopochodne czy opakowania kompostowalne.
 • Optymalizujemy nowe produkty zgodnie z zasadami „Design for Recycling” i staramy się minimalizować wykorzystanie materiałów (lightweighting).
 • Opracowujemy nowe modele produktów zwrotnych i umożliwiających ponowne użycie.
 • Rozwijamy recykling zużytych opakowań na całym świecie, aby jak najwięcej z nich ponownie stało się opakowaniami, zamykając w ten sposób obieg.

 

Przestrzegamy międzynarodowych standardów zarządzania środowiskowego i zarządzania energią (ISO 14001 i 50001), międzynarodowych standardów pracy ETI Basecode oraz przepisów prawa. Jesteśmy członkiem SEDEX (status AB) i przeprowadziliśmy audyt SMETA w wielu zakładach produkcyjnych. Co roku przedstawiamy dane dotyczące naszego wpływu na środowisko naturalne w ramach Carbon Disclosure Project (CDP) i Ecovadis..
Więcej informacji podano w naszych zasadach działalności (https://www.alpla.com/pl/mozliwosci/zasada-jakosci)

 

Günther Lehner

Günther Lehner
Chairman of Company Advisory Board

New sustainability report online
learn more