ALPLA CEO Günther Lehner

Polityka zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój oznacza w firmie ALPLA integrację zagadnień społecznych, ekologicznych, etycznych oraz dotyczących praw człowieka z działalnością przedsiębiorstwa i jego strategią.

Całościowa wizja firmy ALPLA zakłada efektywne i zrównoważone wykorzystywanie zasobów ludzkich i naturalnych. Cel to produkcja zoptymalizowana pod kątem wykorzystania zasobów bez strat wody i materiałów, przy użyciu odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonych surowców podlegających recyklingowi w przyjaznym środowisku pracy.

 

Nasza polityka zrównoważonego rozwoju to dla nas:

 • pozytywne wyzwanie służące tworzeniu innowacji,
 • możliwość rozwoju ekonomicznego,
 • istotny element naszej kultury przedsiębiorstwa,
 • duża szansa na zróżnicowanie,
 • możliwość stworzenia przyjaznego środowiska pracy dla naszych pracowników,
 • szansa zapewnienia naszym klientom przewagi dzięki opracowywaniu alternatywnych technologii,
 • zobowiązanie ścisłego kierownictwa – zrównoważony rozwój to część strategii firmy ALPLA.

Nasze priorytety

 • Pod żadnym pozorem nie akceptujemy dyskryminacji, molestowania seksualnego, pracy nieletnich i pracy przymusowej. Powyższym okolicznościom należy zapobiegać.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników
 • Ślad węglowy: zmniejszenie emisji CO2 (zmniejszenie zużycia energii i materiałów, kryteria dotyczące samochodów firmowych itd.)
 • Zmniejszenie ilości ścieków i strat wody
 • Przeniesienie idei zrównoważonego rozwoju na inne obszary – np. skupienie się na odpowiedzialności i etyce w obszarze zakupów
 • Zwiększenie liczby własnych zakładów – redukcja emisji poprzez zmniejszenie transportu i zminimalizowanie ilości materiałów opakowaniowych
 • Przeciwdziałanie zaśmiecaniu środowiska morskiego – zamknięcie obiegu tworzyw sztucznych poprzez wzmożenie działań recyklingowych

Przestrzegamy międzynarodowych standardów zarządzania środowiskowego i zarządzania energią (ISO 14001 i 50001), międzynarodowych standardów pracy ETI Base Code i OHSAS 18001 oraz przepisów prawa. Więcej informacji można znaleźć w naszych zasadach prowadzenia działalności (www.alpla.com/en/company/the-alpla-quality-principle).

Jesteśmy członkiem SEDEX (status AB) i przeprowadziliśmy audyt SMETA w wielu zakładach produkcyjnych. Co roku przedstawiamy dane dotyczące naszego wpływu na środowisko naturalne w ramach Carbon Disclosure Projekt (CDP).

 

Günther Lehner

Günther Lehner
prezes zarządu